กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์


Vision Course + BTC

Vision Course + BTC Vision Course + BTC กรุงเทพฯ
13 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00 - 17.00 น.

สิ่งที่จะได้
  • การเริ่มต้นการสร้างธรุกิจอย่างถูกต้อง
  • แนวคิดของคนประสบความสำเร็จ
  • เทคนิควิธีการถ่ายทอดธุรกิจสู่ทีมงานแบบเป็นระบบ

LINE it!