กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

VIP OPP จังหวัดอุดรธานี


29
Oct
อุดรธานี

VIP OPP จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ. โรงแรมเอ็นบี จังหวัด อุดรธานี
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาว อุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล