กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

VIP OPP ขอนแก่น


14
Oct
ขอนแก่น

VIP OPP ขอนแก่น

วันที่ 14 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ. โรงแรม I-Hotel
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาว ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล