กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

VIP OPP จังหวัดอุดรธานี


08
Oct
อุดรธานี

VIP OPP จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ N.B. Hotel จังหวัดอุดรธานี
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาว อุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล