กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

VIP OPP จังหวัดมหาสารคาม


07
Oct
มหาสารคาม

VIP OPP จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 7 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัด มหาสารคาม
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาวมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล