กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

VIP OPP จังหวัดกาฬสินธุ์


25
Jun
กาฬสินธุ์

VIP OPP จังหวัดกาฬสินธุ์

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ โรงแรมคิกนิส จังหวัดกาฬสินธุ์