กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

Upcoming Events

Current Time
Slide background
Slide background
Lastest Events
15
Oct

VIP OPP นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
วันที่ 15 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ. โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาว นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล
14
Oct

VIP OPP สำนักงานใหญ่ (จับรางวัล)

สำนักงานใหญ่เดอะเบสท์ วันที่ 14 ตุลาคม 2560
VIP OPP

สำนักงานใหญ่เดอะเบสท์อินเตอร์ฯ
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาว กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล

14
Oct

VIP OPP จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส วันที่ 14 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ. โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาว นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล
14
Oct

VIP OPP ขอนแก่น

ขอนแก่น
วันที่ 14 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ. โรงแรม I-Hotel
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาว ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล

08
Oct

VIP OPP จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี
วันที่ 8 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ N.B. Hotel จังหวัดอุดรธานี
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาว อุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล
07
Oct

VIP OPP จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
VIP OPP

ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัด มหาสารคาม
เวลา 13.00 - 17.30 น.

พี่น้องชาวมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด
สุขภาพดี มีเงินใช้ ได้แบ่งปัน

กับเดอะเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล

08
Jul

VIP OPP จังหวัดนครพนม

นครพนม วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2560
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ จังหวัดนครพนม
08
Jul

VIP OPP จังหวัดนครพนม

นครพนม วันเสาร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2560
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง  จังหวัดนครพนม