กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

About Us


เกี่ยวกับเรา

      บริษัทเดอะเบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคงและเป็นธรรม โดยให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรค์คุณภาพดีเยี่ยม และมาตรฐานสูงทุกมุมโลก ด้วยแผนธุรกิจที่ทำง่ายให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยมีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้คนเพื่อให้เข้าสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งทางด้านการงาน การเงินและมีสุขภาพที่ดี มีความสุข โดยกระบวนการเรียนรู้ ลงมือทำ เติบโต การให้และการแบ่งปัน

      ได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในอนาคต ก้าวเข้าสู่สมาคมอาเซียน (AEC) ขยายตลาดสู่ต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ใบอนุญาตแก่ผู้สนใจลงทุนชาวต่างประเทศ อาทิ สหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว และอื่นๆ ในอนาคต จึงกล่าวได้ว่า ” เรามีความพร้อมที่จะนำทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เพื่อชีวิตที่ดี และมีคุณค่ามากขึ้นในสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา The Best International “

แผนธุรกิจของเรา
กำไรจากการขายปลีกสูงสุด
40%
โบนัสค่าแนะนำสูงสุด
105%
โบนัสขยายทีมสูงสุด
60%
โบนัสการแจงยอด
5%
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

สาส์นจากท่านประธาน

"เรามีความพร้อมที่จะนำพาทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เพื่อชีวิตที่ดีและมีคุณค่ามากขึ้นในสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา The Best International"

ชิตศณุพงษ์ สุรมัยทิพย์
CEO of The Best

CEO

Vision & Mission
(วิสัยทัศน์และพันธกิจ)
วิสัยทัศน์

บริษัทเป็นหนึ่งในธุรกิจเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้าง แรงบันดาลใจหล่อหลอมจิตวิญญาณพัฒนาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคน โดยทำให้คนเป็นคนสร้างตน และสร้างคนที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีระบบพัฒนาคนที่มีประสิทผล เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่าง ยั่งยืน ทั้งในทางการยกระดับความรู้ความสามารถ ความสุขฐานะทางการเงิน และฐานะทางสังคม

ค่านิยม

เราจะเป็นบริษัท ที่จะอยู่ร่วมกันกับสมาชิกโดยให้ความสำคัญกับค่านิยม 8 ประการดังนี้

  1. ซื่อสัตย์และไว้วางใจได้
  2. เปิดใจยอมรับ ให้เกียรติผู้คน
  3. มีความรักและความสนุกกับงานที่ทำ
  4. เรียนรู้และพัฒนา งานเองอย่างต่อเนื่อง
  5. เจริญเติบโตเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
  6. เรียบง่ายไม่ซับซ้อน
  7. ใส่ใจในความสุขกายและสุขใจ
  8. ยึดถือ คุณภาพ คุณธรรม และความพอใจเป็นสำคัญ


_

Group Product

กลุ่มผลิตภัณท์ของบริษัท เดอะเบสท์อินเตอร์เนชันแนล